1000 characters left
1000 characters left
1000 characters left
I certify that the above information indicated is fully correct. I also agree that I will update all required information at a time any change actually occurs.
ข้อมูลการโอนเงิน
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุดรธานี เลขบัญชี 284-581597-2
ชื่อบัญชี ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี
Add files

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

เวลา 09.00น.-20.00 น.

-รับสมัคร และลงทะเบียนพร้อมรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

*กรุณานำใบเสร็จรับเงิน เพื่อมารับเสื้อและเบอร์วิ่งที่ลานแอโรบิค หน้าสถานีดับเพลิง สวนสาธารณะหนองประจักษ์ฯ

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561

เวลา 4.00 น. ขึ้นไป

-รับสมัคร และลงทะเบียนพร้อมรับเสื้อและเบอร์วิ่งที่บริเวณจัดงาน

-ลงทะเบียนพร้อมรับเสื้อและเบอร์วิ่ง ที่บริเวณจัดงาน

*กรุณานำใบเสร็จรับเงิน เพื่อมารับเสื้อและเบอร์วิ่ง

เวลา 05.30 น.

-ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon) 10.5 กม.

เวลา 6.00 น.

-ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน และทำการปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน(Fun Run) 4 กม.

-มอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยรางวัลเกียรติยศแก่ผู้ชนะการแข่งขัน

-มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้สนับสนุน

-รับประทานอาหารเช้า

-พิธีปิดการแข่งขัน

 

เส้นทางการแข่งขัน

 

1.ใช้กติกาแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด

2.ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามอายุที่สมัครและให้แสดงหลักฐานที่ราชการออกให้

3.ผู้สมัครต้องแสดงสัญลักษณ์ผ่านจุดกลับตัวต่อคณะกรรมการเมื่อมารายงานตัวแจ้งชื่อเพื่อรับรางวัล

4.ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขเบอร์วิ่ง ที่ด้านหน้าชัดเจน

 

ข้อตกลงในการร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

    กิจกรรม  เดิน-วิ่งการกุศล "อุดรธานีมินิมาราธอนเพื่อคนพิการทางสติปัญญา" ครั้งที่ 2  เป็นกิจกรรมที่ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนและเพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันในรายการต่างๆต้องใส่ใจสุขภาพ ความแข็งแรงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้จัดงานเพียงอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพยาบาลการจราจรและอื่นๆตามความเหมาะสมเท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

ผู้สมัครแข่งขันทุกท่าน จะได้รับเสื้อที่ระลึก และจะได้รับเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย

รางวัลเกียรติยศ

*ถ้วยรางวัลพระราชทาน สำหรับผู้เข้าเส้นชัย ชาย Overall และหญิง Overall

*ถ้วยรางวัล Mini Marathon สำหรับผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 (ชาย-หญิง แบ่งตามกลุ่มอายุ)

*ถ้วยรางวัล Funrun สำหรับผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 (ชาย-หญิง)

 

 

Mini Marathon

Funrun

 

 

 

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานี
บ้านเลขที่ 544 หมู่ 4 ถนนอุดร – ขอนแก่น ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
โทร.090-980-2324  Email. fmrth.udonThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.